Stacionarne točke (od najmanje do najveće):
$x_1 =$ , $x_2 =$ $x_3 =$

Rubovi segmenta (lijevi pa desni):
$x_4 =$ , $x_5 =$

Vrijednosti funkcije u tim točkama:
$f(x_1) =$
$f(x_2) =$
$f(x_3) =$
$f(x_4) =$
$f(x_5) =$

Zaključujemo da je minimum funkcije , a postiže se u točkama $x=$ i $x=$ . Maksimum je , a postiže se u točki $x=$ .