Najveća je vrijednost funkcije , a najmanja je vrijednost .