1. Tjekom dana svaka dva sata mjeren je vodostaj rijeke Save. Dobiveni su sljedeći podaci (u cm):

46, 49, 52, 60, 63, 75, 75, 65, 65, 68, 75, 81

Odredite aritmetičku sredinu, mod, medijan, prvi i treći kvartil dobivenih podataka.

$\bar{x} = $
$M_o = $
$M = $
$Q_1 = $
$Q_3 = $

2. Mihaelova potrošnja mobilnog interneta po mjesecima iznosi (u MB):

1821, 1652, 2250, 1822, 2459, 10925, 2521, 1525

Odredite aritmetičku sredinu, medijan za te podatke.

$\bar{x} = $
$M = $

Koja mjera srednje vrijednosti bolje prikazuje dane podatke?