Konstrukcija pravilnog sedmerokuta

05.03.2019. - Reading time: 3 minutes

Gauss je dokazao da je konstrukcija pravilnog mnogokuta s \(n\) stranica, ravnalom i šestarom, moguća ako i samo ako je \(n\) oblika \(2^{m}\cdot p_1\cdot p_2\cdot ...\cdot p_k\) gdje je \(m\) prirodni broj ili nula, a \(p_i\) prosti brojevi oblika \(2^{2^r} + 1\) (Fermatovi brojevi). To ne vrijedi za \( n = 7\). Dakle, pravilni sedmerokut nije moguće konstruirati ravnalom i šestarom (Euklidska konstrukcija). Moguća je samo približna konstrukcija. Pogledajmo primjer jedne takve konstrukcije.

Read more


Projekt metoda

04.03.2019. - Reading time: 36 minutes

U današnje vrijeme nemoguće je očekivati da će učenik akumulirati sva znanja koja se svakodnevno eksponencijalno povećavaju. Zbog toga, nasuprot akumuliranju podataka i činjenica, vrijedi kod učenika razvijati radoznalost za promjene u okolini, poticati ga na istraživanje uočene pojave i izvođenje zaključaka na osnovi toga te upućivati učenike u potragu za informacijama iz raznih izvora i korištenje računalne tehnologije (Cindrić, 2006).

Read more


Transformacije grafa kvadratne funkcije

21.02.2019. - Reading time: 5 minutes

Read more


Turingov stroj

09.02.2019. - Reading time: 36 minutes

Turingov stroj je apstraktni stroj kojega je 1936. godine opisao britanski znanstvenik A. M. Turing u matematičkom časopisu „Proceedings of the London Mathematical Society“ u članku pod nazivom „On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem“. U njegovu čast stroj se zove Turingov stroj, a model na kojem se stroj temelji Turingov model. Turingov stroj je teorijski koncept te jedan od najvažnijih objekata teorijskog računarstva. Stroj postupak računanja rasčlanjuje na vrlo jednostavne elementarne operacije te zbog toga može biti prilagođen simuliranju logike bilo kojeg računalnog algoritma.

Read more